رابطه نوشابه گازدار و پوکی استخوان

جهان نیوز - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

مدیر گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دلیل افزایش ۵ برابری پوکی استخوان در مردان را مصرف نوشابه‌های گازدار می‌داند.

منابع خبر
رابطه نوشابه گازدار و پوکی استخوان جهان نیوز - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
افزایش ۵ برابری پوکی استخوان در مردان فرهیختگان - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲