جاده‌ها و طبیعت بی خودرو در روز طبیعت

طبیعت جوشقان قالی گرفتار در دام سودجویی و بی‌خیالی مسئولان / دستگاه قضایی ورود کرد اما اندک
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * یک ویدئوی کوتاه و البته بی کیفیت در فضای مجازی دست به دست می‌شد. امام جمعه جوشقان قالی بود که همراه جمعی کوچک از مردم این شهر در منطقه‌ای که به نظر می‌رسید مرتع است، هشدار می‌داد که اگر معدن افتتاح شود، نماز جمعه را تعطیل می‌کند!

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹