نامه سرگشاده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به وزیر کار‎

نامه سرگشاده انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوروز
روز - ۲۴ آذر ۱۳۹۳

 انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در نامه ای به علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی خواسته است که تکلیف این تشکل صنفی روشن شود.

به گزارش کلمه در بخشی از این نامه آمده است: اکنون لازم است جنابعالی راهکارتشکیل اتحادیه قدرتمند روزنامه نگاران را درحالی که فاقد محمل قانونی است و از طرفی یک انجمن سراسری قدرتمند دیگر ١٧ سال قبل در آنوزارتخانه و سازمان بین المللی کار و چندین سازمان بین المللی دیگر به ثبت رسیده است،ارائه بفرمایید. همچنین صراحتا اعلام بفرمایید که تشکل قدرتمند و فراگیر مطلوب شما را چه کسانی باید به راه بیندازند و پس از راه اندازی چنین تشکلی، چه کسانی باید وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را تعیین تکلیف کنند؟

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۴ آذر ۱۳۹۳