روایتی از دستگیری ضارب جوان بسیجی در اغتشاشات شیراز

روایتی از دستگیری ضارب جوان بسیجی در اغتشاشات شیراز
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۸ روز قبلدریافت ۲۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
صدای آلمان - ۹ مهر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: شیراز بسیجی جوان