راه‌اندازی شانزدهمین مرکز تجمعی واکسیناسیون در البرز

راه‌اندازی شانزدهمین مرکز تجمعی واکسیناسیون در البرز
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰دریافت ۸ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: واکسیناسیون البرز مرکز

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰