فیدل کاسترو پس از ۱۴ ماه در میان مردم کوبا حضور یافت

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

تهران-ایرنا- رسانه های کوبا روز شنبه از نخستین حضور فیدل کاسترو در ۱۴ ماه اخیر در میان مردم این کشور خبر دادند.

منابع خبر
دیدار عمومی فیدل کاسترو پس از ۱۴ ماه تابناک - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
فیدل کاسترو پس از ۱۴ ماه دیداری عمومی داشت بی بی سی فارسی - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
فیدل کاسترو پس از ۱۴ ماه در میان مردم کوبا حضور یافت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴