مسجد جامعی: رفتگر درستکار کمتر از دهقان فداکار نیست

عصر ایران - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱


عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به بازگرداندن یک میلیارد وجه نقد توسط رفتگری در شهر بجنورد گفت: این اتفاق چیزی از داستان دهقان فداکار کم نداشت و جا دارد از این رفتگر تقدیر شود.

به گزارش مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه روز سه شنبه شورا با بیان اینکه رفتگری ساعت یک و نیم شب با کیف پر از پول و جواهرات برخورد می کند، گفت: به گفته رفتگر انگشتر جواهر کیف ذهن رفتگر را مشغول کرده بود که شبانه در زیر باران برای آنکه صاحب کیف از نگرانی سکته نکند آن را پیدا و پول را به وی بازگردانده است.

وی ادامه داد: تنها خواسته این رفتگر سفر زیارتی برای همسرش بوده که جا دارد از چنین اقدام سمبلیک و زیبایی همچون دهقان فداکار که در کتابهای درسی آمد، تجلیل شود.

مسجدجامعی از شورای عالی استانها و شورای شهر بجنورد خواست حرکت زیبای این رفتگر را فراموش نکنند و در یک اقدام نمادین از او تشکر کنند.

منابع خبر