مشارکت با دانش بنیان ها برای تولید حرفه ای محتوای آموزش پزشکی

مشارکت با دانش بنیان ها برای تولید حرفه ای محتوای آموزش پزشکی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ مهر ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر جلیل کوهپایه زاده در نشست بررسی عملکرد ۶ ماهه و چالش های پیش روی دانشکده ها، گفت: دانشکده ها با استفاده از ظرفیت های آموزش مجازی و تولید حرفه ای محتوای آموزشی، از فرصت شیوع کرونا، برای ایجاد انقلاب در شیوه های آموزشی استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به سختی ها و تجربیات ارزشمند آموزشی در ایام شیوع کرونا افزود: در شرایط فعلی، باز اندیشی در نوع نگاه و شیوه های آموزشی ضروری است.

کوهپایه زاده از فراهم کردن امکانات و عقد قرارداد با یک شرکت دانش بنیان، برای تولید حرفه ای محتوای آموزشی خبر داد و خواستار استفاده از تجربیات آموزش مجازی در ماه های اخیر و همکاری با این گونه شرکت ها، برای توسعه کمی و کیفی آموزش و تولید محصولات آموزشی با کیفیت، با قابلیت استفاده تجاری شد.

در ادامه، روسای دانشکده ها به بیان خلاصه ای از عملکرد ۶ ماهه و تشریح چالشهای پیش رو پرداختند که مشکلات نرم افزاری و برخی کمبودهای زیرساختی و تجهیزاتی در آموزش مجازی و تولید محتوای آموزشی برای دروس نظری، آزمایشگاهی و بالینی، کندی مقطعی سرعت اینترنت و مشکلات اجرایی دورکاری کارکنان و اساتید، از اهم آن ها بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونین دانشگاه و سرپرست مدیریت آمار و اطلاعات هم، ضمن ارائه راه کارهایی؛ برای رفع چالش ها و حل مشکلات قول مساعد دادند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۳۰ مهر ۱۳۹۹