هفته فرهنگ و هنر؛ هفته چهارم ستیز، هنرتعطیل، وقتی نومیدی همه درها را بسته

بی بی سی فارسی - ۲۴ مهر ۱۴۰۱

نهضت یک ماهه شد، نظام با آمار غلط و روی خشک و تهدید، چرخی را روز به روز می‌گرداند، دهه هشتادی‌ها هر روز در محضری قربانی می‌شوند. مادران داغدار دیگر زاری نمی‌کنند. در آپارتمان‌های بلند فرمانده‌نشین، یکی خبر بدهد که چه می‌گذرد. 

منابع خبر

اخبار مرتبط