تولد یک لاک پشت با دو سر + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ فروردین ۱۴۰۱در آمریکا یک لاک پشت با دو سر از تخم خارج شد. به صورت طبیعی، حیوانات دارای دو سر عمر زیادی ندارند، اما در شرایط کنترل شده و با نگهداری توسط انسان‌ها شانس زنده ماندن زیادی دارند و حتی می‌توانند به مرحله تولید مثل برسند.

 

 

کد ویدیو دانلود

فیلم اصلی     باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۷ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۳ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۹ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۵ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱ فروردین ۱۴۰۱

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز