رهبر انقلاب نباید مردم را از انتخابات دلسرد کرد نامزدها وعده فریبنده ندهند

خبرگزاری دانشجو - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

منابع خبر
موضوعات مرتبط: انتخابات انقلاب رهبر وعده

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۲۱ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۲۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰