شهرام جزایری در زندان می‌ماند

الف - ۲۰ آذر ۱۳۹۲

خبر برخی سایت های خبری در خصوص احتمال آزادی شهرام جزایری از سوی دستگاه قضایی رد شد.یک مقام دادستانی تهران چهارشنبه شب به ایرنا گفت که دوران محکومیت شهرام جزایری که به اتهام فساد اقتصادی در زندان به سر می برد، به اتمام نرسیده است. این مقام اضافه کرد که نامبرده همچنان در زندان باقی خواهد ماند.

منابع خبر