استاندار سابق خراسان رضوی به سپاه برگشت

موافقت قوه قضاییه با پیشنهاد شهرداری: «زندان اوین پارک می‌شود»
سی میل
تابناک - ۱۵ آبان ۱۳۹۱

روزنامه قدس نوشت:
 استاندار سابق خراسان رضوی پس از برکناری به سپاه پاسداران بازگشت. در حالی که ازچند ماه گذشته در محافل سیاسی از برکناری رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد خبر داده و از استاندار سابق خراسان رضوی به عنوان گزینه معاون اولی رئیس جمهور یاد می‌شد، محمود صلاحی هفته گذشته توسط وزیر کشور عزل شد.تا تمام شایعات پایان یابد.
صلاحی پس از برکناری به سپاه بازگشته است.گفته می شود، صلاحی در مراسم معارفه استاندار جدید خراسان رضوی که فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود هم شرکت نخواهد کرد

منابع خبر