هنگام افطار، آش و سوپ نخورید

هنگام افطار، آش و سوپ نخوريد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
شفاف - ۲۲ مرداد ۱۳۹۰

ایرنا: متخصص بیماری های گوارشی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: هنگام افطار نباید غذاهای آبکی مانند آش و سوپ مصرف کرد چراکه موجب بروز مشکلات گوارشی در روزه داران می شود.'مهدی صابری فیروزی' افزود:خوردن غذاهای آبکی هنگام افطار، حجم معده و احتمال بروز رفلاکس معده -برگشت غذا از معده به روده - را افزایش می دهد.وی اظهار داشت: همچنین روزه داران نباید هنگام افطار بصورت یکدفعه نوشابه یا سایر مایعات را بخورند.این متخصص بیماری های گوارش خاطرنشان کرد رفلاکس معده را می توان با مصرف دارو تحت نظر پزشک، کنترل کرد.صابری فیروزی گفت: سوزش های معده و سردل هنگام روزه داری باید از نظر پزشکی بررسی شود اما سوزش معده و سردل و نیز احساس سنگینی پس از صرف وعده افطار تاحدی طبیعی است.به گفته وی، مبتلایان به رفلاکس معده با مصرف دارو تحت نظر پزشک، می توانند روزه خود را بگیرند و از این نظر مشکلی ایجاد نمی شود

منابع خبر