کشف بزرگترین مروارید جهان (+عکس)

عصر ایران - ۲ شهریور ۱۳۹۵
منابع خبر
کشف 'بزرگترین مروارید جهان' بی بی سی فارسی - ۲ شهریور ۱۳۹۵
کشف "بزرگترین مروارید جهان" تابناک - ۲ شهریور ۱۳۹۵
کشف بزرگترین مروارید جهان (+عکس) عصر ایران - ۲ شهریور ۱۳۹۵