امام خمینی(ره) سعادت دنیا و آخرت را در رسیدگی به محرومان می دانست

امام خمینی(ره) سعادت دنیا و آخرت را در رسیدگی به محرومان می دانست
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۴ خرداد ۱۴۰۲دریافت ۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲۱ مهر ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: امام خمینی ره سعادت آخرت

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱۴ خرداد ۱۴۰۲