ایتارتاس: گروه تماس اوکراین برای برقراری آتش بس به توافق رسید

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

مسکو-ایرنا- خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک مقام دیپلماتیک از توافق شرکت کنندگان نشست گروه تماس اوکراین در مینسک برای برقراری آتش بس در شرق اوکراین خبر داد.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳