دو دانشجوی دانشگاه یزد به عنوان دبیران اتحادیه علمی دانشجویی مهندسی صنایع و آمار منصوب شدند

دو دانشجوی دانشگاه یزد به عنوان دبیران اتحادیه علمی دانشجویی مهندسی صنایع و آمار کشور منصوب شدند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲ مرداد ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با صدور ابلاغ‌های جداگانه از سوی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو تن از دانشجویان دانشگاه یزد به ترتیب به عنوان دبیران اتحادیه ‌های علمی دانشجویی مهندسی صنایع و آمار کشور منصوب شدند.

محمد هادی عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ابلاغ‌های جداگانه‌ای به ترتیب سارا رضایی و محمدمهدی اسکندری‌نسب سیاهکویی از دانشجویان دانشگاه یزد را به مدت یکسال به دبیری اتحادیه علمی دانشجویی مهندسی صنایع و دبیری اتحادیه علمی دانشجویی آمار کشور منصوب کرد.

در بخشی از این ابلاغ‌ها ابراز امیدواری شده است با عمل به آیین‌نامه تاسیس انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی و دانشجویی و هماهنگی با انجمن‌های تحت پوشش اتحادیه، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و اداره کل فرهنگی و اجتماعی در ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های اتحادیه اهتمام لازم به عمل آید.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲ مرداد ۱۴۰۰