تصاویر خودروهای عجیب و زیبا

خودروهای عجیب و زیبا (عکس)
عصر ایران
خبرگزاری فارس - ۲ فروردین ۱۳۹۲

دنیای خودرو همواره طرفداران زیادی دارد و در این بین خودروهای عجیب و غریب نیز همواره با استقبال کسانی که به چهار چرخ‌ها علاقه‌ دارند مواجه شده است

منابع خبر
خودروهای عجیب و زیبا (عکس) عصر ایران - ۲ فروردین ۱۳۹۲
خودروهای عجیب و زیبا جهان نیوز - ۲ فروردین ۱۳۹۲
تصاویر خودروهای عجیب و زیبا خبرگزاری فارس - ۲ فروردین ۱۳۹۲