همسر عبدالله مؤمنی: می ترسم برای عبدالله اتفاقی افتاده باشد

میزان پرس - ۱۹ شهریور ۱۳۸۸

فاطمه آدینه وند، همسر عبدالله مومنی، سخنگو و رییس شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) در مصاحبه کوتاهی با روز گفت:"حدود ۳۵ روز است که از آقای مومنی بی خبرم و با اینکه هر روز به دادگاه مراجعه می کنم و در دور روز اخیر هم برای دیدار با قاضی حداد رفته ام، موفق نشده ام خبری از وی بگیرم." همسر عبدالله مومنی افزود:"در دادگاه انقلاب به من گفتند تا زمانی که بحث تحقیقات از آقای مومنی تمام نشود، امکان ملاقات یا تماس تلفنی با ایشان امکان پذیر نیست. باید منتظر بمانید تا دادگاه مومنی تشکیل شود. در مقابل اصرارهای مکرر من هم اعلام شد که آقای مومنی ممنوع الملاقات است." آدینه وند اضافه کرد:"با توجه به اینکه آقای مومنی در آخرین دیداری که با ایشان داشتم، وضعیت روحی و جسمی بسیار بدی داشت، نگرانی ما این است که اتفاقی برای ایشان افتاده باشد. در غیر این صورت هیچ توجیهی برای عدم اجازه ملاقات یا حتی تماس تلفنی عبدالله مومنی با منزل نمی توان پیدا کرد." همسر این فعال سیاسی با اشاره به نگرانی های روزافزون خود و خانواده اش از وضعیت عبدالله مومنی گفت:"خبرهایی به ما رسیده است که یکی از دلایل عدم صدور اجازه برای ملاقات یا تماس با مومنی، اطلاع رسانی ما درباره وضعیت بسیار بد وی در آخرین ملاقات ما بوده است. من متوجه نمی شوم که اطلاع رسانی درباره وضعیت ناگوار شوهرم چه مشکلی دارد." آدینه وند با اعلام اینکه قرار است مدارک محمد شریف برای پذیرش وکالت به عبدالله مومنی سپرده شود، گفت:" امیدواریم که برای مومنی اتفاقی نیفتاده باشد.

"به هر حال عبدالله مومنی اکنون در بازداشت است و حفظ و تامین سلامت وی بر عهده کسانی است که او را بازداشت کرده اند." "بعضی از افراد گفته اند که نام وی را روی دیوارهای زندان دیده اند. به هر حال عبدالله مومنی اکنون در بازداشت است و حفظ و تامین سلامت وی بر عهده کسانی است که او را بازداشت کرده اند." 

منابع خبر