قاچاق تجهیزات حفاظتی به کشور دو برابر آمار واردات رسمی

خبرگزاری فارس - ۲۷ آبان ۱۳۹۳

رئیس اتحادیه سراسری سیستم‌های ایمنی و حفاظتی گفت: قاچاق تجهیزات حفاظتی به کشور دو برابر آمار واردات رسمی این تجهیزات است

منابع خبر