آزادکاران المپیکی در جمع کودکان کار موسسه رویش نهال

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - شش ملی پوش المپیکی کشتی آزاد به همراه کادر فنی امروز (جمعه) در یک اقدام انسان دوستانه در جمع کودکان کار موسسه رویش نهال جوان حضور یافتند.

منابع خبر
آزادکاران المپیکی در جمع کودکان کار موسسه رویش نهال خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
آزادکاران در جمع کودکان کار حاضر شدند عصر ایران - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
آزادکاران المپیکی در جمع کودکان کار باشگاه خبرنگاران - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵