روایت چند زن افغان از خشونت خانگی علیه زنان

همان‌قدر که هالیوود با تبلیغ سکس، زن را تک بعدی نمایش می‌دهد رسانه‌های تصویری در ایران با نمایش زنان خانه‌دار و مصیبت‌دیده آن‌ها را در یک قالب‌های کلیشه‌ای می‌گنجانند. این‌ها هردو مصداق خشونت علیه زنان هستند.
اخبار روز
بی بی سی فارسی - ۵ آذر ۱۳۹۴

در روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان، سازمان ملل متحد گفته در افغانستان، حدود ۹۰ درصد زنان قربانی خشونت هستند؛ بدرفتاری فیزیکی، روحی یا جنسی. بسیاری هم می‌گویند چاره ای ندارند جز اینکه پشت دیوارهای خانه‌ها بسوزند و بسازند

منابع خبر