فوتبالیست معروف ایرانی با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد

فوتبالیست سابق با یك درجه تخفیف به حبس ابد محكوم شد
فرهیختگان
عصر ایران - ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

 وکیل مدافع «علی.الف» ـ فوتبالیست سابق ـ از صدر حکم حبس ابد برای موکلش از سوی شعبه۳۰ دادگاه انقلاب خبر داد.سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: اتهامات موکلم در پرونده نگهداری بیش از ۴۰ گرم هروئین، استفاده از محل سکونت جهت تولید و توزیع مواد مخدر و استعمال شیشه و نگهداری آن عنوان شده بود و نماینده‌ مدعی‌العموم درخصوص اتهام نخست درخواست مجازات اعدام و در مورد دو اتهام دیگر تقاضای مجازات قانونی کرده بود.وکیل مدافع «علی. الف» خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره ار سوی شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب، موکل در مورد اتهام نگهداری هروئین با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم و از اتهام استفاده از محل سکونت در جهت تولید و توزیع مواد مخدر، تبرئه شد و درخصوص اتهام استعمال شیشه و نگهداری آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر شد.وی یادآور شد: حکم صادره جهت بررسی رعایت تشریفات قانونی به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود و تلاش خواهیم کرد با توجه به سوابق موکل، پرونده جهت عفو در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه‌ی قضاییه مطرح شود

منابع خبر

دیگر اخبار این روز