بازیگر مشهوری که بیشتر مجسمه ساز است تا بازیگر! +تصاویر

بازیگر مشهوری که بیشتر مجسمه ساز است تا بازیگر! +تصاویر
فردا
فردا - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

مجله همشهری سرنخ: امیرحسین صدیق بازیگری است که این روزها خودش را از تهران جدا کره؛ او دغدغه های این شهر شلوغ را دوست ندارد برای همین رفته در روستاهی «کمرد» خانه کوچک حیاط داری خریده است و کارگاه کوچک مجسمه سازی اش را گوشه حیاط آن راه انداخته تا به علاقه همیشگی اش یعنی مجسمه سازی بپردازد. در این کارگاه، تمام ابزار و تجهیزات مجسمه سازی موجود است تا هر روز صبح امیرحسین صدیق را به ساخت مجسمه تشویق کند.

تهران را بی خیال شوید

امیرحسین صدیق در سن ۳۰ سالگی تصمیم گرفت از تهران برود و در سن ۴۰ سالگی متوجه شد دیگر نمی تواند شلوغی و دغدغه هایی که این شهر بزرگ دارد را تحمل کند. او برای رسیدن به آرامش فرمول رهاکردن تهران را طراحی کرد؛ فرمولی که برای او خیلی جواب داد و زندگی اش را عوض کرد.

منابع خبر