جولیان آسانژ: فیلم ویکی لیکس، پروژه توجیه آغاز جنگ با ایران است

جولیان آسانژ: فیلم ویکی لیکس افترایی بزرگ به ملت ایران است
عصر ایران
آفتاب - ۵ بهمن ۱۳۹۱

در صحنه ای دیگر از این فیلم یک دانشمند هسته ای ایران در قاهره مشغول صحبت با یک مامور سی آی ای است و به او می گوید ایران آماده می شود تا ۶ ماه دیگر آزمایش انفجار هسته ای انجام دهد.

منابع خبر