آخرین آمار «اسکان فرهنگیان در مدارس»

فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پایان اسکان نوروزی فرهنگیان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۱۷۳ نفر ـ. روز از مراکز اسکان فرهنگیان استفاده کرده‌اند

منابع خبر