واکنش ولایتی به پیروزی حزب‌الله در انتخابات لبنان

سرمایه‌داری پیشرفته و افسارگسیخته‌ی امروزی که خود را در شکل نولیبرالیسم همراه با سلطه‌ی جهانی انحصاریِ سرمایه‌ی مالی و با بحران‌های ساختاری و ادواری‌اش عرضه، و انسان و انسانیتی بیگانه، منفرد و منزوی خلق کرده، همان ویژگی‌هایی را یافته که مارکس پیش‌بینی کرده بود
اخبار روز
جهان نیوز - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در بخش خبری ۲۱ در خصوص پیروزی حزب الله در انتخابات پارلمانی گفت: این پیروزی، پیروزی بزرگی بودکه مکمل پیروزی‌های ملت لبنان بر اسراییل بود.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷