آخرین اخبار از حضور تماشاگران در استادیوم آزادی برای بازی مقابل کره جنوبی