رسولی نژاد و هیئت مدیره به همراه فتح اله زاده در اردوی آبی ها

 رسولی نژاد و هیئت مدیره به همراه فتح اله زاده در اردوی آبی ها
پارس فوتبال
زندگی فوتبال - ۲ شهریور ۱۳۹۱در ابتدا اعضای تیم تصور کردند که مدیریت باشگاه به همراه اعضای هیئت مدیره و رسولی نژاد به عنوان رییس هیئت مدیره قصد دارند با حضور در اردو شرایط مالی آبی ها را تغییر دهند، اما این اتفاق رخ نمی دهد و مدیران تیم تنها به جهت همراهی اعضای تیم و روحیه دادن در محل اردو حاضر می شوند و خبری از پول و شارژ مالی نیست.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبر آنلاین - ۱۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۲ شهریور ۱۳۹۱
خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۲ شهریور ۱۳۹۱