برداشت پیاز

خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۸

تصاویری از برداشت پیاز در افغانستان را در این گزارش می‌بینیم

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
خبرگزاری فارس - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
خبرگزاری فارس - ۱۷ آبان ۱۳۹۸