برداشت پیاز

خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۸

تصاویری از برداشت پیاز در افغانستان را در این گزارش می‌بینیم

منابع خبر
برداشت پیاز خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۸