عدم رسیدگی پزشکی؛ گزارشی از آخرین وضعیت برادران افکاری در زندان عادل آباد شیراز

هرانا - ۲ روز قبل

هرانا در تاریخ ۷ شهریورماه سال گذشته نخستین بار در گزارشی به تفضیل از صدور احکام اعدام، حبس و شلاق برای نوید، وحید و حبیب افکاری خبر داد و اسناد مربوط به آن را نیز منتشر کرد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز