برچیده شدن ۱۰۳ مدرسه کانکسی در استان کرمانشاه

باشگاه خبرنگاران - ۳۰ آبان ۱۴۰۱
منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ تیر ۱۳۹۹
تابناک - ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
آفتاب - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: استان کرمانشاه مدرسه