جزئیات ابتکارعمل ایران برای حل بحران سوریه

الف - ۴ شهریور ۱۳۹۱

'علی اکبر صالجی' در گفتگو با روزنامه لبنانی الاخبار گفت: ابتکار عمل ایران برای حل بحران سوریه بر اساس پیشنهاد 'کوفی عنان'و نیز تصمیمات سابق اتحادیه عرب تهیه شده و دارای نقاط مشترک زیادی با راه حل های پیشنهادی سابق برای حل بحران سوریه است.  به گزارش ایرنا از بیروت، وزیر خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با روزنامه لبنانی 'الاخبار' با اشاره به طرح ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران سوریه گفت: در این طرح دیدگاه و نظرات کلیه گروهها و اطراف نزدیک به بحران سوریه در نظر گرفته شده و این طرح بر اساس حس نیت این گروهها تهیه شده است.  وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، این طرح را در حاشیه نشست سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران ارایه خواهد داد و اگر مورد قبول قرار گرفت، نسبت به توسعه و شرح جزئیات آن اقدام خواهدکرد.  روزنامه لبنانی الاخبار با اشاره به طرح ایران برای حل بحران سوریه نوشت: ایرانی ها از افشای جزئیات بیشتر این طرح خودداری می کنند.  این روزنامه به نقل از منابع آگاه ایرانی ادامه داد: تهران طرح خود را بر اساس ابتکار عمل مصر که در نشست اخیر مکه برای حل بحران سوریه ارایه شده بود، طراحی کرده است.

" وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، این طرح را در حاشیه نشست سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران ارایه خواهد داد و اگر مورد قبول قرار گرفت، نسبت به توسعه و شرح جزئیات آن اقدام خواهدکرد" این روزنامه تـأکید کرد: ابتکار عمل ایران بر اساس همکاری ترکیه و ایران با نزدیکترین اطراف نزدیک به مخالفان سوریه، با هدف ایجاد راهکاری برای حل بحران سوریه برنامه ریزی شده و کشورهای مصر و عربستان در این طرح به عنوان کشورهای ناظر عمل خواهند کرد.  روزنامه لبنانی ادامه داد: ابتکار عمل ایرانی برای حل بحران سوریه هنوز به صورت طرح و در چهارچوب بند درنیامده است بلکه بیشتر تلاشی برای گردهم آوردن مسئولان سوریه با مخالفان نظام در تهران با هدف ورود به مسیر گفتگوهای باز به امید یافتن راه حل کلی و مورد قبول تمام گروههای متخاصم است.  الاخبار اضافه کرد: تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت کلیه گروههای متخاصم سوری یکی از بخش های طرح ابتکار عمل ایران برای بحران سوریه است ولی هرگونه اقدامی پیرامون رییس جمهور سوریه از سوی ایرانی ها رد شده است چرا که ایرانی ها، بحث راجع به بشار اسد در حل بحران سوریه را به هیچ وجه نمی پذیرند.  روزنامه لبنانی تأکید کرد: ایران در واقع از طریق اجرای این طرح، خواهان کوتاه کردن دست غرب از بحران سوریه و تبدیل بحران سوریه به بحران منطقه ای به جای بین المللی است.  روزنامه الاخبار نوشت: ایران سعی می کند با استفاده از فرصت برگزاری نشست سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در تهران، طرح ابتکاری خود برای حل بحران سوریه را طرح کشورهای غیر متعهد معرفی کند و این همان حقیقتی است که ایران به دنبال آشکار کردن آن است.

.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز