نماینده مجلس : اگر FATF صداقت دارد اطلاعات کسانی که سلیمانی و فخری زاده را ترور کردند را در اختیار ما بگذارند!

پیک ایران - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

نماینده مجلس : اگر FATF صداقت دارد اطلاعات کسانی که سلیمانی و فخریزاده را ترور کردند را در اختیار ما بگذارند! 


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز