مگان ۵۷ میلیونی شد

فردا - ۱۹ دی ۱۳۹۱

ایسنا: قیمت جدید خودروی مگان تعیین شد.

قیمت رسمی این خودرو ۵۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

تعیین قیمت جدید برای خودروی مگان به دنبال آن صورت گرفت که در جلسه یک ماه پیش کمیته قیمت‌گذاری خودرو با واگذاری اختیار قیمت‌گذاری مگان به شرکت پارس خودرو موافقت شد.

اسفندماه سال گذشته کمیته قیمت‌گذاری خودرو تصویب کرد که قیمت سواری‌های با قیمت بیش از ۴۵ میلیون تومان آزاد شده و به هیات مدیره خودروسازان واگذار شود.

پیش از این قیمت رسمی مگان ۴۴ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان تعیین شده بود.

"تعیین قیمت جدید برای خودروی مگان به دنبال آن صورت گرفت که در جلسه یک ماه پیش کمیته قیمت‌گذاری خودرو با واگذاری اختیار قیمت‌گذاری مگان به شرکت پارس خودرو موافقت شد"این خودرو در حال حاضر به قیمت حدود ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسد.

منابع خبر