صدور اولین شناسنامه برای فرزندان بامادر ایرانی و پدرخارجی در سوئد

صدور اولین شناسنامه برای فرزندان بامادر ایرانی و پدرخارجی در سوئد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز