توضیحات قشقاوی در خصوص ترجمه متن برجام

تابناک - ۵ مرداد ۱۳۹۴

معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با ارائه توضیحاتی در خصوص ترجمه متن برجام، گفت: ترجمه دقیق‌تر این متن یکشنبه شب به مجلس ارسال شد

منابع خبر