بومی‌سازی ربات زیر دریایی توسط محققان ایرانی

بومی‌سازی ربات زیر دریایی توسط محققان ایرانی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱دریافت ۱۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

صدای آلمان - ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ تیر ۱۴۰۱