این زلزله‌ها برای ما شوخی است/بالای ۶ ریشتر با ما صحبت کنید

این زلزله‌ها برای ما شوخی است/بالای ۶ ریشتر با ما صحبت کنید
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۱۰ MB

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰