متهم پرونده کهریزک: مستندات علیه فرزندان شاکی‌ها را به دادگاه ارائه دادم

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
خبرگزاری فارس - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴