بارش اولین برف پاییزی در تبریز

بارش اولین برف پاییزی در تبریز
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۱ آذر ۱۴۰۰دریافت ۱۹ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: پاییزی اولین تبریز

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۱ آذر ۱۴۰۰