مصادره ویلای علی پروین، تکذیب شد

آفتاب - ۲۴ بهمن ۱۳۹۱

دوست نزدیک علی پروین گفت: ویلای علی پروین به دلیل بدهی مصادره نشده و این ساخته ذهن دشمنان پروین است.
باشگاه خبرنگاران جوان- سعید ترابی دوست نزدیک علی پروین اظهار داشت: ویلای علی پروین به دلیل بدهی مصادره نشده است و چنین خبری به هیچ وجه صحت ندارد و کاملا آن را تکذیب می کنم.

وی افزود: نمی دانم این اخبار از کجا می آید اما یک سری آدم هستند که با علی پروین دشمنی دارند و چنین اتفاقی نیفتاده است.

ترابی در پایان گفت: امروز نزد سر دبیر روزنامه ای که این خبر را منتشر کرده می روم تا منبع این اخبار کذب و دروغ را پیدا کنم تا بفهمم چه کسانی با پروین دشمنی می کنند و به شدت این مسئله را پی گیری می کنیم

منابع خبر