احترام به پاسپورت وزیر دولت روحانی هم برنگشت

احترامی که به پاسپورت وزیر دولت روحانی هم برنگشت
خدمت
فردا - ۷ مهر ۱۳۹۴

فارس: «عربستان برای وزیر ارشاد دولت روحانی روادید صادر نکرد»... خبر تا آن اندازه مهم بود که در گیرودار قضایای شهید و زخمی شدن بیش از ۳ هزار زائر خانه خدا هم گم نشد و افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار داد

منابع خبر