این "هفت زن ِ خشن ِ سعودی"+تصاویر

هفت زن خشن تروریست سعودی+ تصاویر
خدمت
فردا - ۳۰ مهر ۱۳۹۴

العالم: انتشار گزارش های تازه ای از زنانِ سعودی که به بهانۀ جهاد به داعش و القاعده می پیوندند، فعالیت های آن ها در زمینه جمع آوری کمک های مالی برای گروه های تروریستی و سفر به مناطق درگیری را به خوراک خبری رسانه ها تبدیل کرده است.

برخی از این زنان، توسط پلیس عربستان بازداشت شدند، اما برخی دیگر به عراق و سوریه و یمن رفتند و به همراه فرزندانشان به گروه های تروریست پیوستند.

روزنامۀ الوطنِ عربستان، به نقل از یک پژوهشگر سعودی که نام او را فاش نکرد، هشدار داد که گروه های تروریست، جذب زنان عربستانی را در اولویتِ راهبردهای خود قرار داده اند، به این سبب که پلیسِ این کشور، در زمینه شناسایی چگونگی مشارکت زنان در تروریسم و مبارزه با آن دچار کوتاهی آشکار است.

وی نظارت و پیگرد زنانی که زمینه های تندروی فکری و حمایت گروه های تروریستی دارند را خواستار شد.

روزنامۀ آمریکاییِ هافینگتون پست، فهرستی از زنان سعودی منتشر کرد که به گروه های تروریستی پیوسته اند که نام برخی از آنان تاکنون شنیده نشده است.

اروی البغدادی

• فرار از عربستان و پیوستن به القاعده در یمن
• غیبت از حضور در جلسات دادگاه کیفری عربستان سعودی
• متهم شدن به همکاری با القاعده توسط کمیته تحقیق
• در سال ۲۰۱۰ در پی کشته شدن برادرش محمد در وادی الدواسر به القاعده
• پیوست.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز