نامه کمیسیون اصل ۹۰ درباره وضعیت ارز

نامه کمیسیون اصل 90 به وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی درباره وضعیت ارز
آفتاب
الف - ۱۱ بهمن ۱۳۹۰

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و چند نهاد دیگر خواستار ارئه تمام اطلاعات این نهادها در مورد وضعیت بازار ارز کشور شد.سیدفاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نوسانات بازار ارز کشور گفت: این وضعیت بیشتر به عدم کفایت و توان مدیریتی برای جمع‌کردن وضعیت موجود باز می‌گردد، البته با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارم، تعمداتی جزئی هم در این امر دخیل بوده است. وی در این زمینه افزود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد وضعیت بازار ارز ورود کرده و از ۶ نهاد رسمی کشور درخواست کرده که اطلاعات، نظرات و پیشنهادات خود درباره تحولات بازار ارز کشور را در اختیار این کمیسیون قرار دهند. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: جمع‌بندی اطلاعات این ۶ نهاد رسمی کشور و جمع‌بندی‌های کمیسیون نهایتاً تبدیل به گزارش رسمی کمیسیون درباره تحولات بازار ارز خواهد شد، گزارشی که احتمالا در صحن علنی هم قرائت خواهد شد. موسوی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر نامه‌های کمیسیون به وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات کشور و چند نهاد دیگر ارسال شده است.

منابع خبر