کناره‌گیری و بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی

صدای آلمان - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران تنها چند ساعت پس از احضار به سازمان بازرسی کل کشور و انتشار خبر استعفایش، با دستور قضایی بازداشت شد. حسینی به معاملات صوری و واگذاری زیر قیمت شرکت‌های دولتی متهم بود

منابع خبر