۶ سال حبس برای یک مصری به اتهام جاسوسی برای ایران

محکومیت یک مصری به زندان در عربستان به اتهام جاسوسی برای ایران
گویا
دیپلماسی ایرانی - ۲ شهریور ۱۳۹۵

یک مصری مقیم ریاض به اتهام تحویل دادن یک سند محرمانه نظامی ارتش عربستان به سفارت ایران در بیروت به ۶ سال حبس محکوم شد.

به گزارش فارس، دادگاه جزایی ریاض یک مصری مقیم این کشور را به اتهام دستیابی به یک سند محرمانه نظامی مربوط به ارتش این کشور و ارسال آن به سفارت ایران در بیروت به ۶ سال زندان محکوم کرد.

روزنامه «عکاظ» گزارش داد بر اساس حکم صادر شده وی هم چنین به پرداخت پنج هزار ریال عربستان و اخراج از این کشور پس از پایان دوره زندان، محکوم شده است.

بنا به این گزارش ، سند یاد شده از طریق ایمیل برای سفارت ایران در لبنان فرستاده شده بوده است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز