تامین منافع ملی در نگاه به درون و تکیه بر توانمندی‌های داخلی است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ آبان ۱۳۹۸

قصرشیرین- ایرنا- امام جمعه موقت قصرشیرین گفت: آمریکا همواره به دنبال ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی بوده و با تحریم و فشار قصد براندازی این نظام الهی را دارد از این رو تامین منافع ملی تنها در نگاه به درون و تکیه بر توانمندی‌های داخلی است

منابع خبر