«توتَک» دوست دارم/ احتمال دارد به قبرس بروم

خبرگزاری فارس - ۳ فروردین ۱۳۹۵

مهران رجبی گفت: احتمال دارد به قبرس بروم فامیلی داریم به نام محمود که دائم زنگ می‌زد و می‌گوید مهران بیا قبرس من اینجا خونه و ماشین برایت تهیه می‌کنم

منابع خبر